Privacyverklaring De Huyskamer Maasbommel

De Huyskamer Maasbommel respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De Huyskamer Maasbommel heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). De onderstaande privacyveklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met De Huyskamer Maasbommel.

Delen met derden

We zullen je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat we gebruik maken van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@dehuyskamermaasbommel.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Huyskamer Maasbommel en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan De Huyskamer Maasbommel verstrekt. Bij De Huyskamer Maasbommel zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan u gebruik wilt maken.

We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u te kunnen opnemen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over de voortgang van de opdracht en over de dienstverlening van De Huyskamer Maasbommel. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op uw computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. De Huyskamer Maasbommel maakt gebruik van Google Analytics en partijen om berichten op social media te delen, zoals bijv. Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. De Huyskamer Maasbommel maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

Google Analytics

De Huyskamer Maasbommel heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten want De Huyskamer Maasbommel maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. De Huyskamer Maasbommel heeft elke vorm van gegevens delen in Google Analytics uitgezet. Google kan de geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Huyskamer Maasbommel heeft hier geen invloed op.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. U kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@dehuyskamermaasbommel.nl.  We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Disclaimer

De Huyskamer Maasbommel is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://dehuyskamermaasbommel.nl is de website van De Huyskamer Maasbommel. E-mailadres: info@dehuyskamermaasbommel.nl.

Tijdelijke sluiting MFA het Hanzehuys

Nadat ons nieuwe MFA het Hanzehuys in mei 2019 geopend is, zijn er een aantal mooie maanden geweest. Iedereen genoot volop van de mogelijkheden die het MFA te bieden heeft. Nog niet alles stond op de rit, maar het zag er rooskleurig uit.

Helaas hebben Raimond en Pieta (de exploitanten van het Hanzehuys) in december 2019 besloten te gaan stoppen. Natuurlijk respecteerden wij hun beslissing en waarderen wij hun inzet die zij gegeven hebben voor het Hanzehuys.
Zij zouden tot en met vrijdag 10 juli nog open zijn en daarna hun deuren sluiten. Die tijd is inmiddels aangebroken. De deuren zijn voor nu dus tijdelijk gesloten.

Nu het zomervakantie is, zijn er weinig tot geen verenigingen die gebruik zouden maken van ons mooie MFA. Dit komt voor nu dus prima uit. Na de zomervakantie hopen wij weer open te kunnen. Op welke manier is nog niet helemaal bekend. Met de verenigingen zijn wij hierover al in gesprek geweest. Zij zijn al op de hoogte van de stand van zaken tot nu toe.

Achter de schermen zijn wij al geruime tijd bezig met nieuwe en/of andere mogelijkheden verkennen. Vele gesprekken zijn gevoerd. Te denken valt dan aan verenigingen, andere MFA’s en dorpshuizen, de gemeente, instanties en tip- en raadgevers. Daarnaast ook met mogelijke geïnteresseerden. Helaas is de match nog niet gevonden. Dat is natuurlijk jammer voor nu, maar wij zijn nog in volle gang.

Zodra er meer bekend is, zullen wij dit uiteraard direct melden. Voor nu is MFA het Hanzehuys dus tot nader bericht gesloten.

Wij hopen snel een goed bericht te kunnen delen. Voor nu wensen wij iedereen een fijne vakantie en hopelijk tot snel!

We zijn bereikbaar: info@mfamaasbommel.nl